Til:

Tilde Birlik

Tilde, Fikirde, İşte Birlik!

Yazılım Proyektimizge Hoş Keldiñiz!

Şahsiyleştirüv ve Hususiy Malümatıñıznıñ Himayesi

Siz İnternette kezingende qullanğanıñız uyğulama (Firefox olsun, Internet Explorer yaki başqası olsun) tarafından saytlarğa bazı malümat yiberilir. Mında, Qırımtatarca Firefoxnı qullanğanda Firefox tarafından saytlarğa yiberilgen malümat haqqında ögrenebilesiñiz. İlâve olaraq, isteseñiz, onıñ nasıl şahsiyleştirilebilgeni haqqında da oquybilesiñiz. Şahsiyleştirüviñiz ihtiyariydir: Qırımtatarca Firefox eklentisiniñ ög-belgilengen qıymetleri qullanıcılarnıñ ekseriyeti içün uyğun olabilir.

12 Mayıs 2011: Tafsilâtqa kirmeden, Qırımtatarca Firefox eklentisiniñ Türkçe Firefox üzerinde quruluvı hususiy malümatıñıznıñ biraz daha yahşı qorunmasını temin eter. Tafsilât içün oqumağa devam etebilirsiñiz. (Bu sahife Firefox 4 içün yañartılğandır (yañı paragraflar ögünde mındaki kibi bir tarih tamğası eklengendir, amma diger malümatnıñ da büyük bir qısmı yañartılğandır); evelki Firefox 3.6 çıqarılışına dair malümat içün, lütfen şu sahifege barıñız.)

18 Temmuz 2011: Firefox 5, Firefox 4'ten berli 3 ay bile keçmeden çıqarıldı. Körünişinde, qullanıcı arayüzünde çoq deñişiklik yoqtır. Faqat hususiy malümatnıñ daha yahşı qorunmasına dair qaydğa deger yañı, yahşılaştırılğan bir hususiyeti bardır: JavaScript (JavaBitigi) Til hasiyeti artıq qullanıcı arayüzüniñ til kodunı degil, Tilni-Qabul-Et tercihiniñ ilk til kodunı aksete.

27 Ağustos 2011: Firefox 6 haqqında bir-eki şerh. Bir taraftan, qullanıcı arayüzündeki bir deñişiklik olaraq, Yazboz (Qaralama) Defteri kibi JavaBitigi kodçuları içün faydalı olğan bir hususiyetniñ eklengen olğanı zikretilebilir. Diger taraftan ise, Remiz-Kümesini-Qabul-Et HTTP istemi başlığı beklengeni kibi şimdilik tüşürilgen degildir.

31 Ocaq 2012: Firefox 10 itibarı ile, Accept-Charset (Remiz-Kümesini-Qabul-Et) HTTP başlığı tüşürilgendir.

25 Mayıs 2013: Firefox 21'den evvel, Qırımtatarca Firefox eklentisiniñ Türkçe Firefox üzerinde quruluvı hususiy malümatıñıznıñ biraz daha yahşı qorunmasını temin eter edi. Firefox 21'den itibaren, eklenti qurulımından evvel uyğulamanıñ hangi mahaliniñ (tiliniñ) qurulğanı artıq farq etmez. Faqat, Qırımtatarca Firefox qullanğanda tercih etilgen tiller qıymetini deñiştirseñiz, hususiy malümatıñıznıñ daha yahşı qorçalanması içün oña bağlı bir deñişiklikni daha yapmañız tevsiye etilir. Tabiiy ki, bularnıñ birini deñiştirmeseñiz, digerini de deñiştirmeñiz kerekmez.

Qırımtatarca Til Paketi eklentisini qullanğan bir Firefox qurulımı ile adetiy bir Firefox qurulımı arasındaki kiçik farqlar haqqında tafsilât

Qırımtatarca Firefox eklentisini qullanğan bir qurulımnıñ adetiy bir Firefox qurulımından tışarıdan körülebilgen hususiy malümatıñızğa dair bazı kiçik farqları olur.

Qırımtatarca Firefox eklentisinde Türkçeleştirilgen 1 HTTP istemi başlığı ve 1 JavaScript (JavaBitigi) Hasiyeti

Qırımtatarca Firefox qullansañız, aşağıda isimleri qalın hurufatnen kösterilgen 1 HTTP istemi başlığı (Firefox 10'dan evel 2 HTTP istemi başlığı) ve 1 JavaScript (JavaBitigi) hasiyeti Türkçe Firefox'taki kibi ayarlanır. Lâkin, Firefox'nı qurğandan soñ bu qıymetlerniñ her hangisini şahsiyleştirgen olsañız, Qırımtatarca Firefox tercihiñizni deñiştirmez. Misal olaraq, aşağıda hem ismi hem de qıymeti qalın hurufatnen kösterilgen 1 HTTP başlığı ("Tilni-Qabul-Et" (Accept-Language)) Türkçe Firefox'taki kibi tesbit etilir ve yiberilir, lâkin Firefox'nı qurğandan soñ tercih etilgen tiller ayarını şahsiyleştirgen olsañız, tercihiñiz deñiştirilmez ve o tercihiñiz "Tilni-Qabul-Et" HTTP başlığında adeti üzre qullanılır.

Bu sahife içün keziciñiz tarafından yiberilgen HTTP istemi başlıqları:
 • Host: tilde-birlik.sourceforge.net
 • Connection: close
 • X-Forwarded: 54.81.0.22
 • X-Forwarded: http
 • X-Remote: 54.81.0.22
 • X-Geo: US
 • X-Geo: USA
 • X-Geo: 0
 • Accept-Encoding: x-gzip, gzip, deflate
 • User-Agent: CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
 • Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
User-Agent (Qullanıcı-Vekili) HTTP başlığı:

Firefox 4 çıqarılışından evvel, bu qıymet bir til kodunı da dahil ete edi. Firefox 4 çıqarılışından itibaren hususiy malümatnıñ daha yahşı qorçalanması içün, bu qıymet artıq til kodunı dahil etmey (bu sahifede de bu doğrultıda senelerce fikirler bildirilgen edi). İlâveten, mındaki 20100101 tarih tizgisi şimdi sabittir ve kelecekte tüşürilecektir.

Accept-Charset (Remiz-Kümesini-Qabul-Et) HTTP başlığı:

Bu qıymetniñ ilk unsurı Qırımtatarca ve Türkçe içün aynıdır: ISO-8859-9.

27 Ağustos 2011: Bu HTTP istemi başlığınıñ Firefox 6 itibarı ile bütünley tüşürilgen olması közde tutula edi, faqat yahoo.com'nıñ bu başlıqnı qullanışınıñ ortağa çıqması üzerine onıñ tüşürilüvi şimdilik keçiktirilgendir (tahminen Firefox 8 ya da 9'ğa qadar).

Keziciñiz tarafından JavaScript (JavaBitigi) arqalı temin etilgen til malümatı:
 • Til:
 • Qullanıcı-Vekili:
 • Uyğulama sürümi:
navigator.language JavaScript hasiyeti:

18 Temmuz 2011: Firefox 5 itibarı ile, tışarıdan körülebilgen bu hasiyetniñ qıymeti "Tilni-Qabul-Et" (Accept-Language) HTTP başlığındaki ilk til qıymeti ile aynıdır.

Qırımtatarca Firefox eklentisini qullanğanda, Firefox 4 ve evvelki çıqarılışlarda bu qıymetni tayin etken general.useragent.locale tercihini eklenti tarafından desteklengen 5 til qıymetiniñ birine deñiştirebilirsiñiz. Bu tercihniñ eklenti tarafından tesbit etilgen ög-belgilengen qıymeti tr'dir. Meselâ, onı en-US yapabilirsiñiz ve qullanıcı arayüzüñiz kene de Qırımtatarca olmağa devam eter (diger eklentileriñiz bar ise, olar harıc). Firefox 6'dan itibaren bu qıymetniñ ögbelgilengen qıymeti crh-UA yapılabilir (o taqdirde, diger eklentileriñizniñ Qırımtatarca tercimesi bar ise, olarnıñ arayüzü de Qırımtatarca olur edi).

navigator.userAgent JavaScript hasiyeti:

Firefox 4 çıqarılışından evvel, bu qıymet bir til kodunı da dahil ete edi. Firefox 4 çıqarılışından itibaren hususiy malümatnıñ daha yahşı qorçalanması içün, bu qıymet artıq til kodunı dahil etmey (bu sahifede de bu doğrultıda senelerce fikirler bildirilgen edi). İlâveten, mındaki 20100101 tarih tizgisi şimdi sabittir ve kelecekte tüşürilecektir.

Bu qıymetni elnen deñiştirmek içün general.useragent.override tercihini ekleñiz yaki deñiştiriñiz.

navigator.appVersion JavaScript hasiyeti:

Firefox 4 çıqarılışından evvel, bu qıymet bir til kodunı da dahil ete edi. Firefox 4 çıqarılışından itibaren hususiy malümatnıñ daha yahşı qorçalanması içün, bu qıymet artıq til kodunı dahil etmey (bu sahifede de bu doğrultıda senelerce fikirler bildirilgen edi).

Bu qıymetni elnen deñiştirmek içün general.appversion.override tercihini ekleñiz yaki deñiştiriñiz.

Haberiñiz olsun: bu proyekt bu tür malümatnı toplamay ve saqlamay, sadece sizge köstere, amma başqa saytlar bu malümatnı toplay ve saqlay bilir.

Linuks yaki Makintoş qullanğanlar içün ek malümat mevcuttır:

Qırımtatarca Firefox nege saytlarğa Türkçe Firefox kibi körünmege ğayret ete?

Muvaqqat olaraq böyle yapmaq içün bir qaç sebep bar. Lâkin, bu ög-belgilengen Türkçe Firefox beñzetmesini şahsiyleştirilgen qıymetlernen deñiştire bilesiñiz.

 1. Qırımtatarca Firefox qullanğan qullanıcı sayısı şimdilik çoq olmağanından ve umumen Qırımtatarca yazılım daha yañı çıqarılmağa başlanğanından, qullanıcılarnıñ hususiy malümatınıñ daha yahşı qorçalanması içün şimdilik böyle yapmaqta fayda bar olsa kerek.
 2. İnternette Qırımtatarca münderice şimdilik çoq degil, onıñ içün Tilni-Qabul-Et (Accept-Language) başlıqlarında "Qırımtatarca münderice isteyim" demek şimdilik çoq nadiren faydalı olur.

Bu sebeplerden dolayı, saytlarğa "Qırımtatarca Firefox qullanam, Qırımtatarca münderice isteyim" demeniñ şimdilik faydası azdır, amma qullanıcılarnıñ hususiy olaraq tutmağa istey bilecegi malümatnı faş etme tarafı bardır. Duşmanları eksik olmağan bir milletten olğan qullanıcılarnıñ şimdilik bu qararnı özleriniñ bilerek yapması yerinde olur.

Qırımtatarca Firefoxta til-memleket qıymetleriniñ şahsiyleştirilmesi

Firefox tarafından saytlarğa yiberilgen til-memleket qıymetlerini şahsiyleştirmek ve deñiştirmek ğayet qolaydır. Bunıñ içün mahsus about:config adresine barıp bazı tercihlerniñ qıymetlerini deñiştirebilesiñiz. Bir tercihni 1 kere şahsiyleştirgen olsañız, o tercih artıq Qırımtatarca Firefox eklentisi tarafından deñiştirilmez (ve bu başqa eklentiler içün de keçerli olmalı).

Tilni-Qabul-Et (Accept-Language)

Tilni-Qabul-Et (Accept-Language) qıymetini şahsiyleştirmek içün about:config penceresinde intl.accept_languages tercihiniñ qıymetini deñiştiriñiz. Meselâ, saytlarğa ilk tercih etkeniñiz tilniñ Qırımtatar tili olğanını belirtmek içün intl.accept_languages qıymetiniñ başına Qırımtatarca, Qırımtatarca-Ukraina manasındaki Milletlerara Standartlar Teşkilâtı (ISO) kodları olğan crh-ua, crh kodlarını ekleybilirsiñiz. Kelecekte Qırımtatarca Firefox qurulım esnasında belki de bu kodlarnı ilk olaraq qayd etecek ve o taqdirde bu deñişiklikni elden yapmağa kerekmeycek.

Malümatıñız içün başqa bazı tillerdeki Firefoxnıñ ög-belgilengen Tilni-Qabul-Et (Accept-Language) qıymetleri şöyledir (25 Mayıs 2013: aşağıdaki qıymetler künniñ ekinci yañartması ile yañartıldı): İnglizce - en-US, en; Rusça - ru-RU, ru, en-US, en; Türkçe - tr-TR, tr, en-US, en; Ukraince - uk, ru, en-us, en.

Tercih etilgen tiller sıralaması: oña Tercihler/İhtiyariyat penceresiniñ Münderice ilmeginden de irişebilirsiñiz.

25 Mayıs 2013: Tilni-Qabul-Et tercihini deñiştirseñiz (meselâ, Rusça Firefox'qa mahsus ru-RU, ru, en-US, en şeklinde), hususiyatıñıznıñ daha eyi qorunması içün, aynı about:config penceresinde general.useragent.locale tercihiniñ qıymetini de oña köre ilk tilge münasip bir şekilde deñiştirmeñiz tevsiye etilir (meselâ, Rusça içün ru olaraq).

JavaScript (JavaBitigi) Til hasiyeti (navigator.language)

18 Temmuz 2011: Yuqarıda zikretilgeni kibi, Firefox 5 itibarı ile, bu hasiyetniñ qıymeti Tilni-Qabul-Et (Accept-Language) qıymetindeki ilk til kodu ile aynıdır.

general.useragent.locale tercihi:

 1. Firefox 5'ten itibaren: Bu tercihniñ qıymeti aslında hep gizli (daha isabetli tabir ile, hususiy) tutulmalı, amma teessüf ki hal-hazırda aşağıdaki ameller bu qıymetniñ tışarıdan körülmesine yol açar. Kelecekte bu eksiklikler tüzetilir, inşallah. 25 Mayıs 2013: A., B. ve C. hususlarında Google'nıñ adı keçe ise de, qusur Google'ğa degil de Mozilla'ğa ait olsa kerek ve bu eksikliklerniñ tüzetilmesi içün bazı çabalar devam etmekte.
  1. Saylanğan qıdırma motorıñız Google ise:
   1. Windows üzerindeki Firefox qullanılğanda qıdırma çubuğından bir qıdırma yapılsa bu qıymet qıdırma sahifesiniñ adresinde körülir.
   2. Sağ-çertme (bağlam) menüsinden bir qıdırma yapılsa bu qıymet qıdırma sahifesiniñ adresinde körülir.
  2. Ev (about:home) sahifesinden bir qıdırma yapılsa bu qıymet qıdırma sahifesiniñ adresinde körülir (hal-hazırda hep Google qullanılır).
  3. Qonum çubuğından bir qıdırma yapılsa bu qıymet qıdırma sahifesiniñ adresinde körülir (hal-hazırda hep Google qullanılır).
  4. Aşağıdaki sahifelerniñ adreslerinde de bu qıymet aksetile:
   1. Yardım->Firefox Yardım menü unsurı vastası ile açılğan sahifeniñ adresinde.
   2. Yardım->Ağ Sahtekârlığı Maruzasını Yiber... menü unsurı vastası ile açılğan sahifeniñ adresinde.
   3. Her uyğulama yañartmasınıñ qurulımından soñra açılğan sahifeniñ adresinde.
 2. Firefox 5'ten evvel: JavaScript (JavaBitigi) Til hasiyeti (navigator.language) qıymetini şahsiyleştirmek içün yuqarıda kösterilgen aynı about:config penceresinde general.useragent.locale tercihiniñ qıymetini deñiştiriñiz.

Qırımtatarca Firefox eklentisini qullanğanda, general.useragent.locale tercihini yuqarıda kösterilgen aynı about:config penceresinde eklenti tarafından desteklengen 5 til qıymetiniñ birine deñiştirebilirsiñiz: crh-UA, en-US, ru, tr, uk. Meselâ, yuqarıdaki amellerde saytlarğa Qırımtatarca Firefox qullanğanıñıznı belirtmek içün general.useragent.locale tercihiniñ qıymetini crh-UA koduna deñiştirebilirsiñiz. Kelecekte Qırımtatarca Firefox qurulım esnasında bu kodnı belki de Türkçeleştirmeycek ve o taqdirde elnen crh-UA koduna deñiştirmege kerekmeycek. Mozilla tarafından resmen qullanılğan başqa mahal kodlarınıñ isimleri şöyledir: İnglizce-AQŞ - en-US; Rusça - ru; Türkçe - tr; Ukraince - uk. Bu qıymetlerniñ her biri içün qullanıcı arayüzüñiz kene de Qırımtatarca olmağa devam eter (diger eklentileriñiz bar ise, olar haric). 25 Mayıs 2013: Küçük ek tafsilât: yuqarıda 1.B. ve 1.D.b maddelerinde mezkür ameller neticesinde tışarıdan körülebilgen mahal (til-ülke) kodunıñ yapılğan deñişiklikni doğru aksetmesi içün hal-hazırda uyğulama kene başlatılmalı. Aynı zamanda, general.useragent.locale tercihiniñ qıymetini deñiştirseñiz, Tilni-Qabul-Et tercihiniñ qıymetiniñ de oña münasip olması tevsiye etilir.

Deñişiklikler yapılğanı taqdirde olarnıñ bu sahifeni kene yüklep teşkerilüvi ve ög-belgilengen qıymetlerge keri deñiştirüv qabiliyeti

Böylece Qırımtatarca Firefox qullanğanda hem hususiy tutmağa istegeniñiz malümatnı qorçalaybilir hem de isteseñiz Tilni-Qabul-Et (Accept-Language) qıymetini şahsiyleştirip deñişik tillerde münderice tercih etkeniñizni belirtebilirsiñiz. Mozilla Firefox'qa mahsus olğan about:config penceresinde böyle deñişikliklerni yapıp, saytlarnıñ körecegi HTTP başlıqlarını ve JavaScript hasiyetlerini da bu sahifeni kene yüklep teşkerebilesiñiz.

Yapqanıñız bir deñişiklikni keri almağa isteseñiz bahis mevzusı tercihke sağ-çertip Sıfırla amelini saylaybilirsiñiz.

about:config penceresinde yapılğan tercih deñişiklikleriniñ ög-belgilengen qıymetlerge keri deñiştirilüvi.
SourceForge.net Logo