Til:

Tilde Birlik

Tilde, Fikirde, İşte Birlik!

Yazılım Proyektimizge Hoş Keldiñiz!

Şahsiyleştirüv ve Hususiy Malümatıñıznıñ Himayesi

Siz İnternette kezingende qullanğanıñız uyğulama (Firefox olsun, Internet Explorer yaki başqası olsun) tarafından saytlarğa bazı malümat yiberilir. Mında, Qırımtatarca Firefoxnı qullanğanda Firefox tarafından saytlarğa yiberilgen malümat haqqında ögrenebilesiñiz. İlâve olaraq, isteseñiz, onıñ nasıl şahsiyleştirilebilgeni haqqında da oquybilesiñiz. Şahsiyleştirüviñiz ihtiyariydir: Qırımtatarca Firefox eklentisiniñ ög-belgilengen qıymetleri qullanıcılarnıñ ekseriyeti içün uyğun olabilir.

Qırımtatarca Til Paketi eklentisini qullanğan bir Firefox qurulımı ile adetiy bir Firefox qurulımı arasındaki kiçik farqlar haqqında tafsilât

Qırımtatarca Firefox eklentisini qullanğan bir qurulımnıñ adetiy bir Firefox qurulımından tışarıdan körülebilgen hususiy malümatıñızğa dair bazı kiçik farqları olur.

Qırımtatarca Firefox eklentisinde Türkçeleştirilgen 2 HTTP istemi başlığı ve 3 JavaScript (JavaBitigi) Hasiyeti

Qırımtatarca Firefox qullansañız, aşağıda qalın hurufatnen kösterilgen 2 HTTP başlığı ("Qullanıcı-Vekili" (User-Agent) ve "Tilni-Qabul-et" (Accept-Language)) Türkçe Firefoxtaki kibi tesbit etilir ve yiberilir, lâkin Firefoxnı qurğandan soñ tercih etilgen tiller tesbitini şahsiyleştirgen olsañız, tercihiñiz deñiştirilmez ve o tercihiñiz "Tilni-Qabul-et" HTTP başlığında adeti üzre qullanılır. Hususan, evelâ Türkçe Firefox qursañız, soñra Qırımtatarca Til Paketi eklentisini qursañız, tercih etilgen tiller tesbitini şahsiyleştirgen olmamañız şartınen, saytlarnıñ körecegi HTTP başlıqları Türkçe Firefoxtakilernen aynı olacaq.

Bu sahife içün keziciñiz tarafından yiberilgen HTTP istemi başlıqları:
 • Host: tilde-birlik.sourceforge.net
 • Connection: close
 • X-Forwarded: 54.81.0.22
 • X-Forwarded: http
 • X-Remote: 54.81.0.22
 • X-Geo: US
 • X-Geo: USA
 • X-Geo: 0
 • Accept-Encoding: x-gzip, gzip, deflate
 • User-Agent: CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)
 • Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Keziciñiz tarafından JavaScript (JavaBitigi) arqalı temin etilgen til malümatı:
 • Til:
 • Qullanıcı-Vekili:
 • Uyğulama sürümi:
navigator.language JavaScript hasiyeti:
Qırımtatarca Firefox eklentisini qullanğanda, bu qıymetni general.useragent.locale tercihi vastası ile eklenti tarafından desteklengen 5 til qıymetiniñ birine deñiştirebilirsiñiz. Bu tercihniñ eklenti tarafından tesbit etilgen ög-belgilengen qıymeti tr'dir. Meselâ, onı en-US yapabilirsiñiz ve qullanıcı arayüzüñiz kene de Qırımtatarca olmağa devam eter (diger eklentileriñiz bar ise, olar harıç).
navigator.userAgent JavaScript hasiyeti:
Bu qıymetni elnen deñiştirmek içün general.useragent.override tercihini ekleñiz yaki deñiştiriñiz. Bu tercih qullanıcı tarafından belgilengen degil ise, tilde-birlik.hususiyat.qullanici-vekili.til-el tercihiniñ qıymetini general.useragent.locale tercihiniñ qıymetinden farqlı yapsañız, bu tercih eklenti tarafından avtomatik olaraq tesbit etilir.
navigator.appVersion JavaScript hasiyeti:
Bu qıymetni elnen deñiştirmek içün general.appversion.override tercihini ekleñiz yaki deñiştiriñiz. Mozilla uyğulamaları içün, bu tercih qullanıcı tarafından tesbit etilgen degil ise, Til tercihindeki til qıymetini dahil ve aks eter.

Qırımtatarca Firefox Til Paketi eklentisiniñ 3.6.2 sürüminden itibaren, bu JavaScript hasiyetleri de Türkçeleştirile ve ög-belgilengen til qıymetleri tr olaraq körülir. Qırımtatarca Firefox qullanıcılarınıñ sayısı (şimdilik) büyük olmağanından dolayı, kiçik bir kümeden biri olğanıñıznıñ bilinmemesi içün şimdilik böyle yapıla. Ondan evelki sürümlerde ise, "Qırımtatarca" manasındaki crh-UA til qıymetleri körülir edi.

Eklentiniñ 3.6.2 ya da soñraki bir sürümini qullansañız ve bu hasiyetlerdeki til qıymetleriniñ "Qırımtatarca" manasında olmasını isteseñiz, about:config adresindeki sahifede general.useragent.locale ve tilde-birlik.hususiyat.qullanici-vekili.til-el tercihleriniñ qıymetlerini crh-UA olaraq şahsiyleştirebilirsiñiz. Aynı zamanda, Qırımtatarca Firefox'nı qullanğanda (eklentiniñ 3.6.3 sürüminden itibaren), bu til qıymetleriniñ hepsini İnglizce (AQŞ), Ukraince yaki Rusça manalarındaki aşağıdaki kodlarnıñ birine da deñiştirebilirsiñiz: en-US, uk, ru.

Haberiñiz olsun: bu proyekt bu tür malümatnı toplamay ve saqlamay, sadece sizge köstere, amma başqa saytlar bu malümatnı toplay ve saqlay bilir. Bu tür hususiy malümatnıñ Mozilla Firefox seviyesinde qorunması içün bir arıza (illet) maruzası mevcuttır ve bir çoq kişi bu doğrultıda fikirler beyan etkendir. Uyğulamanıñ tili kibi hususiy malümatnıñ Mozilla uyğulamaları tarafından faş etilmemesini isteseñiz, fikriñizni mında ekleybilirsiñiz.

Windows qullanmağanlar içün ek malümat mevcuttır:

Qırımtatarca Firefox nege saytlarğa Türkçe Firefox kibi körünmege ğayret ete?

Muvaqqat olaraq böyle yapmaq içün bir qaç sebep bar. Lâkin, bu ög-belgilengen Türkçe Firefox beñzetmesini şahsiyleştirilgen qıymetlernen deñiştire bilesiñiz.

 1. Qırımtatarca Firefox qullanğan qullanıcı sayısı şimdilik çoq olmağanından ve umumen Qırımtatarca yazılım daha yañı çıqarılmağa başlanğanından, qullanıcılarnıñ hususiy malümatınıñ daha yahşı qorçalanması içün şimdilik böyle yapmaqta fayda bar olsa kerek.
 2. İnternette Qırımtatarca münderice şimdilik çoq degil, onıñ içün Tilni-Qabul-et (Accept-Language) başlıqlarında "Qırımtatarca münderice isteyim" demek şimdilik çoq nadiren faydalı olur.

Bu sebeplerden dolayı, saytlarğa "Qırımtatarca Firefox qullanam, Qırımtatarca münderice isteyim" demeniñ şimdilik faydası azdır, amma qullanıcılarnıñ hususiy olaraq tutmağa istey bilecegi malümatnı faş etme tarafı bardır. Duşmanları eksik olmağan bir milletten olğan qullanıcılarnıñ şimdilik bu qararnı özleriniñ bilerek yapması yerinde olur.

Qırımtatarca Firefoxta til-memleket qıymetleriniñ şahsiyleştirilmesi

Firefox tarafından saytlarğa yiberilgen til-memleket qıymetlerini şahsiyleştirmek ve deñiştirmek ğayet qolaydır. Bunıñ içün mahsus about:config adresine barıp bazı tercihlerniñ qıymetlerini deñiştirebilesiñiz. Bir tercihni 1 kere şahsiyleştirgen olsañız, o tercih artıq Qırımtatarca Firefox eklentisi tarafından deñiştirilmez (ve bu başqa eklentiler içün de keçerli olmalı).

Tilni-Qabul-et (Accept-Language)

Tilni-Qabul-et (Accept-Language) qıymetini şahsiyleştirmek içün about:config penceresinde intl.accept_languages tercihiniñ qıymetini deñiştiriñiz. Meselâ, saytlarğa ilk tercih etkeniñiz tilniñ Qırımtatar tili olğanını belirtmek içün intl.accept_languages qıymetiniñ başına Qırımtatarca, Qırımtatarca-Ukraina manasındaki Milletlerara Standartlar Teşkilâtı (ISO) kodları olğan crh, crh-ua kodlarını ekleybilirsiñiz. Kelecekte Qırımtatarca Firefox qurulım esnasında bu kodlarnı ilk olaraq qayd etecek ve elnen bu deñişiklikni yapmağa kerekmeycek.

Malümatıñız içün başqa bazı tillerdeki Firefoxnıñ ög-belgilengen Tilni-Qabul-et (Accept-Language) qıymetleri şöyledir: İnglizce - en-us, en; Ukraince - uk, ru, en-us, en; Rusça - ru, en-us, en. Kene de malümatıñız içün intl.charset.default tercihiniñ qıymetinen kontrol etilgen Kodlandırmanı-Qabul-Et (Accept-Charset) HTTP başlığınıñ ög-belgilengen ilk qıymeti başqa bazı tillerdeki Firefoxta şöyledir: İnglizce - ISO-8859-1; Ukraince - windows-1251; Rusça - windows-1251. Lâkin, bu qıymet Qırımtatarca ve Türkçe içün ISO-8859-9 olğanı içün kelecekte de Qırımtatarca Firefoxta ög-belgilengen olaraq o qıymet qullanılacaq.

Tercih etilgen tiller sıralaması: oña Tercihler/İhtiyariyat penceresiniñ Münderice ilmeginden de irişebilirsiñiz.
Qullanıcı-Vekili (User-Agent)

Qullanıcı-Vekili (User-Agent) qıymetini şahsiyleştirmek içün about:config penceresinde tilde-birlik.hususiyat.qullanici-vekili.til-el tercihiniñ qıymetini deñiştiriñiz (bu qıymet hem JavaScript hasiyeti içün, hem de HTTP başlığı içün uyğulanır). Meselâ, saytlarğa Qırımtatarca Firefox qullanğanıñıznı belirtmek içün tilde-birlik.hususiyat.qullanici-vekili.til-el tercihiniñ qıymetini crh-UA koduna deñiştirebilirsiñiz. Bu tercihni deñiştirseñiz, lütfen tilni dahil etken JavaScript hasiyetleriniñ hepsini de közden keçiriñiz; olar da til qıymetlerini belirteler ve olarnı da deñiştirmege isteybilirsiñiz. Kelecekte Qırımtatarca Firefox qurulım esnasında bu kodnı Türkçeleştirmeycek ve elnen crh-UA koduna deñiştirmege kerekmeycek.

Malümatıñız içün başqa bazı tillerdeki Firefoxnıñ ög-belgilengen Qullanıcı-Vekili (User-Agent) til-el qıymetleri şöyledir: İnglizce-AQŞ - en-US; Ukraince - uk; Rusça - ru.

Qullanıcı-Vekili (User-Agent) til-el qıymetiniñ şahsiyleştirilüvi.
Deñişiklikler yapılğanı taqdirde olarnıñ bu sahifeni kene yüklep teşkerilüvi ve ög-belgilengen qıymetlerge keri deñiştirüv qabiliyeti

Böylece Qırımtatarca Firefox qullanğanda hem hususiy tutmağa istegeniñiz malümatnı qorçalaybilir hem de isteseñiz Tilni-Qabul-et (Accept-Language) qıymetini şahsiyleştirip deñişik tillerde münderice tercih etkeniñizni belirtebilirsiñiz. Mozilla Firefox'qa mahsus olğan about:config penceresinde böyle deñişikliklerni yapıp, saytlarnıñ körecegi HTTP başlıqlarını ve JavaScript hasiyetlerini da bu sahifeni kene yüklep teşkerebilesiñiz.

Yapqanıñız bir deñişiklikni keri almağa isteseñiz bahis mevzusı tercihke sağ-çertip Sıfırla amelini saylaybilirsiñiz.

about:config penceresinde yapılğan tercih deñişiklikleriniñ ög-belgilengen qıymetlerge keri deñiştirilüvi.
Ekstra tehnik tafsilât haqqında meraq etkenler içün ek malümat (qullanıcılarnıñ ekseriyeti içün önemsiz)
SourceForge.net Logo