Til:

Tilde Birlik

Tilde, Fikirde, İşte Birlik!

Yazılım Proyektimizge Hoş Keldiñiz!

Thunderbird ile Şifrelengen ve/yaki Raqamsal İmzalı E-poçta Yazışmaları Qabiliyeti

E-poçtalarnıñ yibericilerinden emin olmaq (imzalav) içün ve olarnıñ üçünci şahıslar tarafından oqulalmayuvı (şifrelev) içün, S/MIME ve PGP kibi standartlar ve usullar mevcuttır. Şimdilik mında bularnıñ daha qolay olğanı, S/MIME (yani, Emniyetli/Çoq-Muratlı İnternet Poçta Uzantıları), haqqında temel talimat berile.

E-poçta nasıl imzalanabilirmi? Elbette, cismaniy bir mektüp olmağanından dolayı el ile imzalamaq mümkün degildir: mındaki imzalama raqamsal (dijital) türdendir, amma körgeni vazife beñzerdir (oquyıcınıñ mektüpniñ sahte olmağanından ve yolda deñiştirilmegeninden daha emin olmasını temin etmek). Şifrelemeniñ maqsadı ise, e-poçtanıñ kevdesiniñ (mevzu satrı şifrelenmez) üçünci şahıslar tarafından oqulalmamasını temin etmektir.

Aşağıdaki talimatta bazı adımlar Mozilla Thunderbird e-poçta müşterisi uyğulamasına mahsustır (çünki onıñ QIRIMTATARCASI bar), amma olarnıñ diger uyğulamalarda da, Mikrosoft Outlook kibi, teñleri bar (yani, aynısı diger uyğulamalarda da yapılabilir).

Şifrelengen ve/yaki Raqamsal İmzalı E-poçta Qabiliyeti içün Kerekli Adımlar (S/MIME Usulını Qullanaraq)

S/MIME Şehadetnamesiniñ Qurulımı
 1. Bir Şehadetname Salâhiyetine bir E-poçta Şehadetnamesi istemini teslim etiñiz. Meselâ, bedava e-poçta şehadetnameleri Comodo şirketinden elde etilebilir.
 2. Biraz beklegenden soñ, e-poçta adresiñizge şehadetnameniñ hazır olğanını bildirgen bir mesaj kelir. Aynı uyğulamanı qullanaraq (meselâ, şehadetname istemini Firefox ile yapqan olsañız, Firefox uyğulamasını qullanaraq (yoqsa bunıñ içün şart olğan hususiy anahtar tapılmaz)), bu E-poçta Şehadetnamesini toplañız (başqa bir deyiş ile: bilgisayarıñızğa endiriñiz). Bunıñ içün sizge yiberilgen e-poçtadaki şehadetnameni quruv dögmesine basıñız yaki o dögmeniñ sıltağanı adresni kopiyalañız ve Firefox uyğulamasındaki adres çubuğına yapıştırıñız.
 3. Qullanğanıñız İnternet kezicisinden (Firefox kibi) bu E-poçta Şehadetnamesini şifreli bir dosyege yedekleñiz (ya da başqa bir deyiş ile ihrac etiñiz). Bunıñ içün Şehadetnameler penceresini açıñız. Tafsilâtlıca, Linux üzerindeki menüden: Tahrir->Tercihler->İleriletilgen->Şifreleme->Şehadetnamelerni Köster->Sertifikalarınız->Yedekle; Windows üzerindeki menüden: Aletler->İhtiyariyat->İleriletilgen->Şifreleme->Şehadetnamelerni Köster->Sertifikalarınız->Yedekle. Uyğulama sizden bu dosye içün qullanılacaq sır-sözni kirsetmeñizni soraycaq (ihtiyarıñızğa köre, soñraki adım içün unutmaycağıñız bir şey kirsetiñiz).
 4. iv. Bir e-poçta uyğulamasını (meselâ, Thunderbird) qullanaraq, E-poçta Şehadetnameñizni şifreli dosyeden ithal etiñiz. Tafsilâtlıca, Linux üzerinde: Tahrir->Tercihler->İleriletilgen->Şehadetnameler->Şehadetnamelerni Köster->Sertifikalarınız->İçe Aktar; Windows üzerinde: Aletler->İhtiyariyat->İleriletilgen->Şehadetnameler->Şehadetnamelerni Köster->Sertifikalarınız->İçe Aktar. Uyğulama sizden bu dosye içün evelki adımda kirsetilgen sır-sözni kirsetmeñizni soraycaq.

E-poçta şehadetnameñiz qurulğandır!

Şehadetnameniñ Ayarlanması

Qurulğan bir şehadetnameni bir e-poçta hesabında qullanılmaq üzre ayarlamaq içün aşağıdaki 6 adımnı icra etiñiz:

1 2 3 4 5 6
E-poçta Şehadetnamesiniñ Qullanılışı
 • Şimdi her hangi mesajıñızğa bir raqamsal imza ekleybilirsiñiz.
  Şimdi her hangi mesajıñızğa bir raqamsal imza ekleybilirsiñiz.
 • Bir e-poçta adresine ilk kere şifrelengen bir mesajnı yibermek içün, evelâ o e-poçta adresiniñ qullanıcısınıñ yuqarıda añlatılğanı kibi bir şehadetnameni elde etmesi ve sizge raqamsal imzalı bir mesaj yibermesi kerek (uyğulamañıznıñ qarşı tarafnıñ e-poçta şehadetnamesini (daha doğrusı, aleniy anahtarını) elde etmesi içün). Ondan soñ, bu adreske yiberilecek her hangi mesaj içün, uyğulamağa onıñ şifrelenmesi içün talimat berebilirsiñiz. Yani, bu adreske yiberecegiñiz soñraki bütün mesajlarnı şifreleybilirsiñiz (raqamsal imzalı mesajnıñ sizge yiberilmesi faqat tek kere şarttır (ilk şifreleme içün)).
  Bir e-poçta adresine ilk kere şifrelengen bir mesajnı yibermek içün, evelâ o e-poçta adresiniñ qullanıcısınıñ yuqarıda añlatılğanı kibi bir şehadetnameni elde etmesi ve sizge raqamsal imzalı bir mesaj yibermesi kerek (uyğulamañıznıñ qarşı tarafnıñ e-poçta şehadetnamesini (daha doğrusı, aleniy anahtarını) elde etmesi içün). Ondan soñ, bu adreske yiberilecek her hangi mesaj içün, uyğulamağa onıñ şifrelenmesi içün talimat berebilirsiñiz. Yani, bu adreske yiberecegiñiz soñraki bütün mesajlarnı şifreleybilirsiñiz (raqamsal imzalı mesajnıñ sizge yiberilmesi faqat tek kere şarttır (ilk şifreleme içün)).
 • Bir e-poçta ya imzalanmağan ve şifrelenmegen, ya faqat imzalanğan, ya faqat şifrelengen, ya da hem imzalanğan hem de şifrelengen olabilir.

Sizni Meraqlandırabilecek Ek Malümat

 • Comodo şirketiniñ Başmüdiri, ğaliba ğurbetçi bir Türktir.
 • Comodo şirketinden başqa bedava e-poçta şehadetnamelerini temin etken şirketler yoq ğaliba (eskiden Thawte de bar edi, amma olar bedava hızmetlerini bıltır toqtattılar).
 • Şifrelengen e-poçta mündericesi misali: e-poçta hesabıñızğa izinsiz olaraq irişkenler olsa (ya da bir mesajıñız yolda olğanda birevler tarafından oqulsa) ve e-poçta şehadetnameñiz (daha doğrusı, hususiy anahtarıñız) ellerinde olmasa, şifrelengen mesajlarnıñ mündericesi (muhtevası) olar içün bu şifreli mesajnıñ mündericesi kibi añlaşılmaz olur. Öz e-poçta hesabıñıznıñ İnternet saytı arayüzünden bir şifrelengen mesajnıñ kevdesini endirseñiz, böyle bir şey körersiñiz (e-poçta şehadetnameñiz ayarlanğan olsa, Thunderbird kibi uyğulamalar mına bu tür şifrelengen metinlerni şifresizlep oqunaqlı olaraq kösterirler).
 • Emniyetli yazışmalar, mahremiyetiñiz ve emniyetiñizge 100% kefalet bermez. Bazı devletlerniñ (ve kişilerniñ), ğayrımeşru ve ğayrıqanuniy bir şekilde sahte kimliklerni yapqanları kibi (deminki haberlerdeki kibi), muqtedir devletler, meselâ, şifrelengen yazışmalarnı da (masum bir bende olsañız da) oqumağa istep bu tür usullarğa qarşı da "çare" tapabilirler. Ondan dolayı, S/MIME yaki PGP qullanam deseñiz de, lütfen e-poçta hızmetiñizniñ qaysı memlekette olğanı ve oña irişmek içün paketlerniñ qaysı memleketlerden keçkeni ve o memleket(ler)niñ qanunlarına ve hükümet(ler)ine itimat etip etmegeniñiz haqqında tüşüniñiz.
SourceForge.net Logo