Til:

Tilde Birlik

Tilde, Fikirde, İşte Birlik!

Yazılım Proyektimizge Hoş Keldiñiz!

Şahsiyleştirüv ve Hususiy Malümatıñıznıñ Himayesi

Siz bir e-poçta müşterisini qullanaraq yazışqanda, qullanğanıñız uyğulama (Thunderbird olsun, Outlook yaki başqası olsun) tarafından e-poçta sunucılarına ve bazan sayt sunucılarına, meselâ HTML e-poçtalarındaki suretler içün, bazı malümat yiberilir. Mında, Qırımtatarca Thunderbird qullanğanda Thunderbird tarafından saytlarğa yiberilgen malümat haqqında ögrenebilirsiñiz. İlâve olaraq, isteseñiz, onıñ nasıl şahsiyleştirilebilgeni haqqında da oquybilirsiñiz. Ama şahsiyleştirüviñiz ihtiyariydir: Qırımtatarca Thunderbird'niñ ög-belgilengen qıymetleri qullanıcılarnıñ ekseriyeti içün uyğun olabilir.

9 Qasım 2011: Tafsilâtqa kirmeden, Qırımtatarca Thunderbird eklentisiniñ Türkçe Firefox üzerinde quruluvı hususiy malümatıñıznıñ biraz daha yahşı qorunmasını temin eter. Tafsilât içün oqumağa devam etebilirsiñiz. (Bu sahife Thunderbird 7, 8 ve üzeri içün yañartılğandır.)

Qırımtatarca Til Paketi eklentisini qullanğan bir Thunderbird qurulımı ile adetiy bir Thunderbird qurulımı arasındaki kiçik farqlar haqqında tafsilât

Qırımtatarca Thunderbird eklentisini qullanğan bir qurulımnıñ tışarıdan körülebilgen hususiy malümatıñızğa dair adetiy bir Thunderbird qurulımından bazı kiçik farqları olur. Bu farqlar, Firefox til destesi eklentisindekiler ile aynıdır.

Qırımtatarca Thunderbird eklentisinde Türkçeleştirilgen E-poçta ve HTTP istemi başlıqları ve JavaScript hasiyetleri

Qırımtatarca Thunderbird qullansañız, bazan sayt sunucılarına HTTP istemleri yiberilse (meselâ HTML e-poçtalarındaki uzaqtaki suretlerniñ yüklenüvine izin berseñiz), Firefox şahsiyleştirüv sahifesinde qalın hurufatnen kösterilgen 1 HTTP istemi başlığı ve 1 JavaScript (JavaBitigi) hasiyeti Türkçe Thunderbird'deki kibi tesbit etilir ve yiberilir. Lâkin Thunderbird'ni qurğandan soñ, bahis mevzusı ayarlarnıñ her hangisini şahsiyleştirgen olsañız, tercihiñiz deñiştirilmez. Hususan, evelâ Türkçe Thunderbird qursañız, soñra Qırımtatarca Til Paketi eklentisini qursañız, tercih etilgen tiller ve Remiz-Kümesini-Qabul-Et ayarlarını şahsiyleştirgen olmamañız şartınen, saytlarnıñ körecegi e-poçta hem HTTP başlıqları ve JavaBitigi hasiyetleri Türkçe Thunderbird'dekilernen aynı olacaq.

Thunderbird Başlanğıç Sahifesi, uyğulama başlatılğanda mesaj mıntıqasında kösterilir (aksini saylamasañız). Thunderbird içün hususiy malümatqa dair HTTP başlıqlarıñıznı ve JavaScript hasiyetleriñizni körmege isteseñiz, Başlanğıç Sahifesiniñ adresini bu ekran körüntisindeki kibi el ile deñiştirebilirsiñiz (yani, Firefox içün saytımızda qullanılğan http://tilde-birlik.sourceforge.net/?p=Qirim/mozilla/firefox/sahsiylestiruv adresini qullanabilirsiñiz). Bu deñişiklikten soñ Thunderbird'ni tekrar başlatıp Kelgen qutusını saylasañız, bu sahife Thunderbird içerisinde açılır.

Qırımtatarca Thunderbird nege saytlarğa Türkçe Thunderbird kibi körünmege ğayret ete?

Firefox sahifesinde añlatılğanı kibi, muvaqqat olaraq böyle yapmaq içün bir qaç sebep bar. Lâkin, bu ög-belgilengen Türkçe Thunderbird beñzetmesini şahsiyleştirilgen qıymetlernen deñiştirebilirsiñiz.

Qırımtatarca Thunderbird'de til-memleket qıymetleriniñ şahsiyleştirilmesi

Thunderbird tarafından saytlarğa yiberilgen til-memleket qıymetlerini şahsiyleştirmek ve deñiştirmek ğayet qolaydır. Bunıñ içün mahsus about:config penceresine barıp bazı tercihlerniñ qıymetlerini deñiştirebilirsiñiz. Bir tercihni 1 kere şahsiyleştirgen olsañız, o tercih artıq Qırımtatarca Thunderbird eklentisi tarafından deñiştirilmez (ve bu başqa eklentiler içün de keçerli olmalı).

Thunderbird içinde about:config penceresine aşağıdaki menü ve ilmek unsurlarını qullanaraq irişebilirsiñiz.

Linux üzerinde: Tahrir->Tercihler->İleriletilgen->Umumiy->Ayar Muharriri
Windows üzerinde: Aletler->İhtiyariyat->İleriletilgen->Umumiy->Ayar Muharriri
Tilni-Qabul-Et (Accept-Language)

Tilni-Qabul-Et başlığı ile alâqalı olaraq yapabilgeniñiz şahsiyleştirmeler, Firefox til destesi eklentisindekiler ile aynıdır.

JavaScript (JavaBitigi) Til hasiyeti

JavaBitigi Til hasiyeti ile alâqalı olaraq yapabilgeniñiz şahsiyleştirmeler de, Firefox til destesi eklentisindekiler ile aynıdır.

Deñişiklikler yapılğanı taqdirde olarnı ög-belgilengen qıymetlerge keri deñiştirüv qabiliyeti

Umumen Mozilla uyğulamaları içün keçerli olğanı kibi, yapqanıñız bir deñişiklikni keri almağa isteseñiz bahis mevzusı tercihke sağ-çertip Sıfırla amelini saylaybilirsiñiz.

Tarih ve vaqıt formatı

Thunderbird'niñ tarih ve vaqıt formatı, üzerinde qurulğan olğanı işletim sisteminiñ tiline (daha doğrusı, cari qullanıcı hesabınıñ til tercihlerine) köredir. Bahis mevzusı tarih ve vaqıt formatı, Thunderbird tarafından, meselâ, e-poçta cedvellerindeki Tarih sutunında ve bir e-poçtağa cevap yazğanda onıñ üstünde eklenecek "şu künde şu vaqıtta, Felânça Felânça yazğan:" satrında qullanılır. Yani, hem qullanıcı arayüzüñizde hem de, elnen deñiştirmeseñiz, yazışmalarıñızda körülir. Hususan, Türkçe (yaki Rusça) Windows'nı (ya da eñ azından tarih ve vaqıt formatını) ya da QIRIMTATARCA Linux'nı qullansañız, Thunderbird'niñ adetince qullanğanı qısqa tarih ve vaqıt formatı uyğun olur (bu tillerniñ hepsi Avropa tarih ve vaqıt formatını qullanğanından ve ilâveten qısqa formatlarında kelimeler ya da qısqartmalar olmağanından dolayı).

Amma, meselâ, İnglizce Windows qullanğanda, İnglizce tarih ve vaqıt formatı QIRIMTATARCA içün munasip olmağanından dolayı, onı şahsiyleştirmege isteybilirsiñiz. Bu taqdirde, aşağıdaki kibi Türkçe tarih ve vaqıt formatını saylamağa isteybilirsiñiz:

  1. Windows Kontrol Panelinde "Regional and Language Options" (yani, "Bölge ve Til İhtiyariyatı (Seçenekleri)") saylañız.
  2. Cari format tili olaraq "Türkçe"ni saylañız.

Aşağıda ise QIRIMTATARCA Thunderbird qullanılğanda ("şu künde şu vaqıtta, Felân Felânça yazğan:" satrı içün) aynı tarih ve vaqıtnıñ İnglizce ve Türkçe (QIRIMTATARCA) formatlanğan 2 misalini körebilirsiñiz:

İnglizce (meselâ, İnglizce (doğrusı, İnglizce tarih ve vaqıt formatlı) Windows): 9/16/2009 9:12 PM, Felân Felânça yazğan:
Türkçe yaki QIRIMTATARCA (meselâ, Türkçe Windows yaki QIRIMTATARCA Linux): 16.09.2009 21:12, Felân Felânça yazğan:

Elbette, bir e-poçtağa cevap yazğanda yuqarıdaki cedvelniñ ekinci sutunındaki satırnı istegeniñiz kibi deñiştirebilirsiñiz. Meselâ, birinci satırdaki İnglizce tarih ve vaqıt formatını QIRIMTATARCALAŞTIRABİLİRSİÑİZ, ya da bütünley QIRIMTATARCA olğan ekinci satırdaki "yazğan" kelimesini "yazmış" olaraq deñiştirerek onı Türkçeleştirebilirsiñiz. Amma, bu amelni her mesaj içün yapmalı olur ediñiz. Ondan dolayı, bilhassa tarih ve vaqıt formatıñız uyğun olmağanda, bu hususnı hatırlamaq ve elnen deñiştirmek içün daha çoq ğayret kerekir.

SourceForge.net Logo