Til:

Tilde Birlik

Tilde, Fikirde, İşte Birlik!

Yazılım Proyektimizge Hoş Keldiñiz!

Mozilla Profiliniñ Bozulmasından Qaçınuv

Mozilla Profiliniñ Bozulması meselesinden aşağıdaki şekilde qaçınabilirsiñiz.

1. Uyğulamanı yañartmazdan evvel, Eklentiler qullanıcı arayüzüni açıñız (klavye qısqayolu arqalı da açılabilir):

Eklentiler qullanıcı arayüzü menü unsurı. Eklentiler qullanıcı arayüzü menü unsurı.

Aletler->Eklentiler qullanıcı arayüzü menü unsurı. Aletler->Eklentiler qullanıcı arayüzü menü unsurı.

2. QIRIMTATARCA Til Destesi eklentisini ğayrıfaalleştiriñiz ya da çetleştiriñiz:

Ğayrıfaalleştirmek içün şu surette imleç ile işaretlengen dögmege basıñız.

Çetleştirmek içün şu surette imleç ile işaretlengen dögmege basıñız.

3. Bu adım ihtiyariy olabilir, amma emin olmaq içün uyğulamadan çıqıp (Dosye->Çıq menü unsurı) onı tekrar başlatıñız.
4. Uyğulamanı yañartıñız (yañı çıqarılışını quruñız).
5. QIRIMTATARCA qullanıcı arayüzüniñ keri ketirilişi:
 1. Evvelâ, birinci adımdaki kibi Eklentiler qullanıcı arayüzüni açıñız ve eklenti yañartması içün teşkeriñiz (közden keçirilgen olsa, yañartma taqriben 9 daqqa zarfında avtomatik olaraq ta arqazeminde endirilip qurulır, amma elden teşkermek daha az vaqıt alır).
  1. Uyğulama sürümine (meselâ, 23.0) teqabül etken QIRIMTATARCA Til Destesi eklentisi sürümi (meselâ, 23.0 ya da 23.0.1) (avto-)qurulğan ise, ekinci adımdaki amelniñ tersini yaparaq eklentini faalleştiriñiz.
  2. QIRIMTATARCA Til Destesi eklentisiniñ sürümi uyğulama sürüminiñ altında ise (meselâ, 22.0), eklentini faalleştirmeñiz (yañartması közden keçirilmegen olabilir).
   1. İsteseñiz, eklenti yañartmasınıñ (muhtemelen künler ya da haftalar soñra) közden keçirilip avtomatik olaraq qurulmasını bekleybilirsiñiz (ve o yañartma avto-qurulğandan soñ eklentini elden faalleştirebilirsiñiz).
   2. Ya da belki közden keçirilmesini beklegen (ve uyğulama sürüminiñ altında olmağan) eklenti yañartması mevcuttır: o taqdirde onı bu sahifeden qurabilirsiñiz (bar ise, listeniñ töpesinde olur).

Belki közden keçirilmesini beklegen (ve uyğulama sürüminiñ altında olmağan) eklenti yañartması mevcuttır: o taqdirde onı bu sahifeden qurabilirsiñiz (bar ise, listeniñ töpesinde olur).

6. Evvelki adımda QIRIMTATARCA Til Destesi'ni elden yañartıp keri faalleştirgen yaki qurğan olsañız, QIRIMTATARCA qullanıcı arayüzüniñ qullanılması içün uyğulamadan çıqıp (Dosye->Çıq menü unsurı) onı tekrar başlatıñız.
SourceForge.net Logo